Đặng Tuấn Vũ

Đặng Tuấn Vũ

Đặng Tuấn Vũ (20/09/1988) là một Kiến trúc sư người Việt nam. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà nội năm 2013. Làm việc tại Avalo từ 2014-2016.

Tên Đặng Tuấn Vũ
Quốc tịch Việt Nam
Ngày sinh 20/09/1988
Học vấn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Nghề nghiệp Kiến trúc sư
Năm hoạt động 2013-nay
Sở thích motor sport
Năm hoạt động tại Avalo 2014-2016
   
Xem thêm
Tóm tắt

Đặng Tuấn Vũ là một Kiến Trúc Sư cầu toàn trong công việc. Đặt lợi ích của công trình lên hàng đầu. Anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc của công ty Avalo đặt ra.

Bài viết của Kiến trúc sư Đặng Tuấn Vũ

Liên hệ thiết kế