Đỗ Minh Trí

Đỗ Minh Trí

Đỗ Minh Trí (24/03/1990) là một Kiến trúc sư người Việt nam. Tốt nghiệp khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà nội năm 2013.

Tên Đỗ Minh Trí
Quốc tịch Việt Nam
Ngày sinh 24/03/1990
Học vấn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Nghề nghiệp Kiến trúc sư
Năm hoạt động 2013-nay
Năm hoạt động tại Avalo 2013-2016
   
   
Xem thêm
Tóm tắt

Đỗ Minh Trí tốt nghiệp đại học Kiến trúc Hà Nội. Làm việc tại Avalo trong thời gian dài. Cống hiến nhiều thời gian và tâm huyết cho công ty. Anh là KTS làm việc không biết mệt mỏi mỗi khi nhận được công việc ở công ty.

Bài viết của Kiến trúc sư Đỗ Minh Trí

Liên hệ thiết kế