Lê Minh Nghĩa

Lê Minh Nghĩa
Tên Lê Minh Nghĩa (1983-2016)
Quốc tịch Việt Nam
Ngày sinh 1983
Học vấn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Nghề nghiệp Kiến trúc sư
   
   
   
   
Xem thêm
Tóm tắt

R.I.P

Bài viết của Kiến trúc sư Lê Minh Nghĩa

Liên hệ thiết kế