Liên thông phòng khách với phòng làm việc khiến căn hộ rộng hơn-The Matrix One

..Avalo.. Giải pháp nới rộng không gian hiệu quả trong thiết kế căn hộ chung cư là liên thông 2 phòng khác nhau. Xét về công năng thì nên liên thông các phòng sử dụng chung. Trong căn hộ The Matrix One này Avalo đã liên thông phòng khách với phòng làm việc kết hợp phòng chơi của con nhỏ.
Liên hệ thiết kế