Thiết kế và Ý niệm của Pavilion Cổng Kết Nối (Cổng Sáng Tạo)-Avalo Interior Design

..Avalo.. Trời tròn Đất vuông là quan niệm của cha ông chúng ta về cuộc sống. Nhưng giờ đây khoa học đã có thể bay khỏi bầu trời, nhìn xuyên lòng đất. Nhìn sâu và rộng hơn về thế giới và vũ trụ là ý niệm của pavilion Cổng Kết... Xem thêm
Liên hệ thiết kế