Kiều Tuấn Cường

Kiều Tuấn Cường

Kiều Tuấn Cường (1990) là một Kiến trúc sư người Việt Nam. Tốt nghiệp ĐH Lâm Nghiệp (VN) và Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc.

Tên Kiều Tuấn Cường
Quốc tịch Việt Nam
Ngày sinh 1990
Học vấn Trường đại học Lâm Nghiệp (VN),Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh (TQ)
Nghề nghiệp Kiến trúc sư
Năm hoạt động 2013-nay
Năm hoạt động tại Avalo 2014-2018
   
   
Xem thêm

Các công trình có sự góp mặt của KTS Kiều Tuấn Cường

Bài viết của Kiến trúc sư Kiều Tuấn Cường

Liên hệ thiết kế